Projekts “SIA “Printpack” ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija”

 

SIA “PrintPack Service” veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības
Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā
transformācija un inovācijas” 2.2.1.4.i. investīcijas “Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai” ietvaros
Projekts “SIA “PrintPack Service” ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija”

SIA “PrintPack Service” automatizācijas un digitalizācijas līmenis esošajos ražošanas procesos vērtējams kā vidēji zems. Uzņēmumā daļa procesu tiek veikti ar manuālo/manuāli vadāmu darbu, kuru aizstājot ar automātiskajām iekārtām var uzlabot uzņēmuma kopējos darbu procesus. Projekta īstenošanas rezultātā tiks būtiski automatizēts un digitalizēts SIA “PrintPack Service” plastmasas detaļu un kartona kastu ražošanas process, samazināsies manuālais darbs, kas paaugstinās arī darba drošības nosacījumus un augs izgatavotās produkcijas kvalitāte un apjoms. Šo iekārtu iegāde un ieviešana palīdzēs uzņēmumam sasniegt izvirzītos mērķus.

Digitālās transformācijas vajadzības identificētas vairākās jomās un procesos, taču kā prioritārās ir izvirzītas: manuāli vadāmu/iestatāmu ražošanas iekārtu nomaiņa un uzlabošana/modernizācija, būtiski paaugstinot ražošanas produktivitāti, kvalitāti, ātrumu un samazinot brāķa apjomu.

Mērķa sasniegšanai komersants paredzējis veikt: jaunas plastmasas detaļu ražošanas iekārtas iegādi un kartona kastu ražošanas procesa modernizāciju.

Projekta mērķis ir pāriet no tradicionāla roku darba uz automatizāciju caur digitalizācijas risinājumiem, tostarp, lai palielinātu savu produktu portfeli un palielinātu apgrozījumu, kā arī samazinātu tradicionālo roku darbu.

Rezultātā pēc ieguldījumiem digitālajā transformācijā uzņēmums būs gan ilgtspējīgāks, gan konkurētspējīgāks, gan eksportspējīgāks.

Projekta kopējās izmaksas: 312 979,56 EUR (ar PVN)

Eiropas Savienības finansējums: 100 000,00 EUR (bez PVN)

Paredzamā kapitāla atlaide: 91 900,00 EUR

Projekta īstenošanas ilgums: 09.2023.–05.2025.

#NextgenEU, #InvestEU