Bīstamo šķidro atkritumu savākšana

      

Rūpējoties par apkārtējo vidi, tipogrāfijas nedrīkst nopludināt pilsētas kanalizācijā visus šķidros atkritumus, jo daudzi no tiem tiek klasificēti kā bīstami apkārtējai videi. SIA “PrintPack Service” ir ieguvusi atļauju B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai un var piedāvāt atkritumu savākšanu un utilizēšanu pēc šādiem kodiem no Atkritumu klasifikatora:

  • 080312 – Bīstamas vielas saturošas tipogrāfijas krāsas atkritumi
  • 140603 – Citi šķīdinātāji un šķīdinātāju maisījumi

Comments are closed.